Våran mottagning

Våran mottagning är en trappa upp i FTC´s lokaler (Forshaga träningscenter) hiss finns ej.
Parkering finns utanför FTC
För insläpp ring kiropraktorn på 0547772406
För medlemmar på FTC använd eran tagg och följ skyltning.

I dagsläge erbjuds enbart företag faktura.
Betalning sker i nuläget med kort och på plats.


Covid-19

Gällande Covid19: Vi rekommenderar att ej boka en tid i samband med vaccinering. Avstå behandling 48h innan och 48h efter vaccination. 
Kontaktytor och bänk rengörs inför varje besök.
Handsprit finns i behandlingsrummet.
Vid förkylningssymptom ska avbokning göras 24 timmar innan bokad tid.

Om Kiropraktik

Yrkestiteln kiropraktor är namnskyddat och för att kunna arbeta som kiropraktor i Sverige krävs det att du har examen från femårig akademisk utbildning och innehar legitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Kiropraktik är en beprövad och säker behandlingsmetod.

En kiropraktor ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter dessa funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt på manuella behandlingstekniker.

Vanliga effekter/bieffekter - Efter en behandling innehållande ledjusteringar och massage/mjukdelsbehandling är det vanligt att personen känner sig rörligare och mjukare redan på en gång. Dagen/dagarna efter behandling kan milda eller moderata komplikationer och biverkningar uppstå. Mellan 30% – 61% av patienter upplever detta i någon form. Påverkan är inte unik för kiropraktik. Den kan förekomma inom alla typer av manuell behandling. 

Typiskt för milda eller moderata biverkningar är:

- kortvariga (avtar vanligen inom 24 timmar).
- Lokalt obehag som stelhet, träningsvärk med mera.
- Upplevd smärta utanför sökområdet, trötthet eller huvudvärk kan förekomma.
-  Har man symptom i armar och ben kan de öka, men det är ovanligt.

För att läsa mer om effekter och bieffekter: https://kiropraktorvard.se/biverkningar-och-komplikationer/?fbclid=IwAR1JStd_uVR5-mtQ9qVVhHGFYCd6qq6...


Behandling sker ej vid följande sökorsaker

Vid feber och infektion behandlar vi ej.  Feberfri minst 4 dagar gäller.
Har det skett ett akut trauma i mot ryggrad, nacke eller huvud ska kontakt med annan vårdinstans göras i första hand.
Vid en nytillkommen fraktur eller misstanke om fraktur ska kontakt med annan vårdinstans göras i första hand.
Vid kraftfull snabbt isättande eller stegrande huvudvärk/yrsel som sedan tidigare ej är bekant ska annan vårdinstans kontaktas i första hand.
Vid ländryggssmärta och/eller neurologiska bortfall i blåsa, tarm eller sexualfunktion ska kontakt med annan vårdinsats göras.
Vi behandlar ej vid primär eller sekundär tumör i ryggrad eller ryggmärg. 

Kiropraktorn har rätt att neka till behandling och/ eller rekommendera till annan vårdgivare.
Vid frågor kontakta kiropraktor via telefon eller mail.